Varus-projekti

Varus-projekti

 

Versossa käynnistyi keväällä 2010 Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella uusi hanke. Kyseinen Varus-projekti suunniteltiin vuosille 2010 – 2013 ja se oli suunnattu 18- 29 ikäisille nuorille aikuisille, jotka halusivat parantaa elämänhallintaansa. Projektia tuki yhteistyöverkostosta koostuva ohjausryhmä, jonka jäsenet antoivat projektiin laajan ammatillisen osaamisensa. Tiivistä yhteistyötä tehtiin mm. Hyvinkään kaupungin ja lähikuntien alan toimijoiden kanssa.

Projektissa mukana olleiden nuorten aikuisten lisääntynyt tuen tarve saattoi johtua mm. koulutuksen- ja/tai ammattitaidon vähäisyydestä, pitkäaikaisesta työttömyydestä, toimettomuudesta, päihdeongelmista, mielenterveydellisistä ja/tai sosiaalisista syistä. Projekti tarjosi myös tukea odottamattomiin elämäntilanteisiin, kuten opiskelun, työn tai varusmiespalvelun keskeytymiseen.

Projektissa nuori sai yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea moniin elämän eri tilanteisiin. Nuoren kanssa laadittiin henkilökohtainen projektisuunnitelma. Toiminta räätälöitiin suunnitelman mukaan ja etenemistä arvioidaan säännöllisesti. Jokainen nuori eteni omalla tahdillaan, joten myös projektiaika oli yksilöllinen. Henkilöstön antaman tuen lisäksi nuorella oli myös mahdollisuus tavata ja vaihtaa ajatuksia muiden saman ikäisten kanssa, sekä osallistua omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti Verson jäsentalon monipuoliseen ryhmä/toiminta- tarjontaan.

Elämäntaito- ja työhönvalmennuksen lisäksi Varus- projekti tarjosi nuorelle mielekästä tekemistä mm. Atk:n, retkien, liikunnan, ruoanlaiton, musiikin ja leffojen lomassa.  

 

Lisätiedot ja ystävälliset yhteydenotot:

Anne Alen, projektipäällikkö

p.040-1949616

anne.alen@verso.inet.fi

Varus-projektille on avattu nyt myös oma Facebook-sivusto. Liity jäseneksi "tykkäämällä" TÄSTÄ.
Varus-projekti saa RAY:n avustusta.